Pravidla pro akce pořádané v klubu Stará mydlárna budou stanoveny dohodou mezi klubem a pořádajícím subjektem individuálně
Prostor klubu