Prostory klubu Stará mydlárna leží v objektu skutečné, bývalé výrobny mýdel, svíček a sody v centru Mělníka. Zásluhou restituentů – rodiny Strakových, je nám umožněno pohlédnout nejen na letitou historii rodinné tradice řemeslné výroby na Mělníku, ale převedším využít jejich pozitivního přístupu ke kulturnímu dění, kterým byli členové této prastaré rodiny známí již za První republiky. Z dostupných materiálů lze dohledat, že historie rodu Strakovských, který později platil za váženou mělnickou rodinu rozvíjející řemeslnou výrobu a následně i vzhled města, sahá až do roku 1469. V průběhu staletí tento rod nabíral bohaté zkušenosti mydlářského řemesla po celé Evropě, které zúročil na konci 19. st., kdy se natrvalo usadili na Mělníku. Původně malá varna byla rozšířena na regulérní továrnu s ohromnými sklepy, kde dokonce jeden z členů rodiny, pozdější mistr Evropy, olympionik a důležitý činovník Klubu veslařů mělnických, Josef Straka, využíval mydlárenské nádrže pro trénování na mezinárodní veslařské závody. Firma bratří Straků zanikla 30. května 1949 na základě uvalení národní správy, čímž skončila úctyhodná, 125 letá tradice výroby mýdla, sody a svíček v rodě Strakových.
Po sametové revoluci došlo k restituci majetku, jehož vzhled se za 42 let „huntování“ změnil k nepoznání a objekt samotné mydlárny vyžadoval kompletní rekonstrukci jak v podzemní, tak i nadzemní části. Nemovitost je památkově chráněna, proto i jakýkoliv záměr vyžadoval pečlivé posouzení. Bylo štěstím, že se objekt mydlárny dostal do rukou páté generace Strakových, kteří mají stále v paměti svou aktivní účast na kulturní dění v Mělníku. Záměr klubu byl z jejich strany pozitivně hodnocen a podmínky, které nám byly poskytnuty, pomohly ke konečné realizaci klubu. Díky tomu může tak unikátní objekt, jakým mydlárna bezesporu je, žít dál svým životem a tím podpořit kulturní dění na Mělníku.